می رسد اینک بهار

خوش به حال غنچه های نیمه باز

بوی باران،بوی سبزه،بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ های سبز بید

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه ی رنگین نمی پوشی به کام

باده ی رنگین نمی نوشی زجام

نقل و سبزه درمیان سفره نیست

جامت ازآن می که می باید تهی ست

ای دریغ  ازتو اگرچون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ ازمن اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ ازما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

 

                                                          (فریدون مشیری)

 

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
سارا

ماهی همیشه تشنه ام در زلال لطف بیكران تو . می برد مرا به هر كجا كه میل اوست موج دیدگان مهربان تو زیر بال مرغكان خنده هات زیر آفتاب داغ بوسه هات - ای زلال پاك ! - جرعه جرعه جرعه می كشم تو را به كام خویش تا كه پر شود تمام جان من ز جان تو !ای همیشه خوب ! ای همیشه آشنا ! هر طرف كه می كنم نگاه ، تا همه كرانه های دور ، عطر و خنده و ترانه می كند شنا در میان بازوان تو !ماهی همیشه تشنه ام ای زلال تابناك ! یك نفس اگر مرا به حال خود رها كنی ماهی تو جان سپرده روی خاك ! فریدون مشیری[گل]