درد دلهای عاشقانه

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی :
" نــــذار برم "

یعنـــــــی بــرم گــــردون
سفــــت بغلـــــم کـــن
... ... ... ... ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و
بگــــــو :
"خدافــــظ و زهــــر مـــار
بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ
مگـــــه میـــذارم بــــری؟!!
مــــــگه الکیــــــــه!!!!"

چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!!
چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری؟!
                                            
                                                                     ( نفس)
/ 5 نظر / 17 بازدید
من و عشقم

وای اخ گفتی محمد این درد دل منم هس واقعا چرا خیلی راحت میذارن که بریمو ...

من و عشقم

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت ، از ضعیف ترین حافظه پاک نمی شود

من و عشقم

گاه نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم، این بار دلتنگی را بهانه کردم فردا را چه کنم؟

منو عشقم

زندگی گفت که آخر چه بود حاصل من؟ عشق فرمود تا چه گوید دل من,عقل نالید کجا حل شود مشکل من , … خندید در خانه ی ویرانه ی من.

سارا

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد نمی دانم نداشتن ات سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد[ناراحت]