درد دلهای عاشقانه

 

یک قانونی هست که میگه :
تا قبل از اینکه پرواز کنی هر چقدر خواستی
بترس
فکر کن
شک کن
دو دل شو
پشیمون شو
اما وقتی که پریدی
اگه وسط راه پشیمون شدی
بازی رو باختی...


/ 2 نظر / 17 بازدید
سارا

من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من سهل و آسان می رسد من که می دانم که تا سرگرم بزم و شادی ام مرگ ویرانگر چه بی رحم و شتابان می رسد پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟ من که می دانم به دنیا اعتباری نیست نیست من که می دانم اجل ناخوانده و بیدادگر سر زده می آید و راه فراری نیست نیست پس چرا عاشق نباشم؟پس چرا عاشق نباشم؟